தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரங்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களைத் தடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன
பண்புக்கூறு: பாலிவுட் ஹங்காமா, CC BY 3.0 , விக்கிமீடியா காமன்ஸ் வழியாக

தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரங்களைத் தடுக்கவும், நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கவும், தவறான விளம்பரங்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களைத் தடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை மையம் அறிவித்துள்ளது. 

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 18 இன் பிரிவு 2019ன் மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வழிகாட்டுதல்கள் தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரங்களைத் தடுப்பதற்காகவும், தவறான விளம்பரங்களுக்கான ஒப்புதல்களுக்காகவும், 2022 ஜூன் 9, 2022 அன்று, தவறான விளம்பரங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், அத்தகைய விளம்பரங்களால் சுரண்டப்படும் அல்லது பாதிக்கப்படக்கூடிய நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கவும். இந்த வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஒப்புதல் அளிப்பவர் ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு குழு அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை உள்ளடக்குகிறார் விளம்பரம் பிரதிபலிக்கத் தோன்றுகிறது.

விளம்பரம்

இந்த வழிகாட்டுதல்கள், விளம்பரங்களின் ஒப்புதலுக்கு உரிய விடாமுயற்சி தேவை என்று கூறுகிறது, அதாவது ஒரு விளம்பரத்தில் உள்ள எந்தவொரு ஒப்புதலும் அத்தகைய பிரதிநிதித்துவத்தை உருவாக்கும் தனிநபர், குழு அல்லது அமைப்பின் உண்மையான, நியாயமான தற்போதைய கருத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும் மற்றும் போதுமான தகவல் அல்லது அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். அடையாளம் காணப்பட்ட பொருட்கள், தயாரிப்பு அல்லது சேவை மற்றபடி ஏமாற்றக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. இந்திய தொழில் வல்லுநர்கள், இந்தியாவில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி, வேறு வகையிலும் சரி, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் எந்தத் தொழில் தொடர்பான விளம்பரங்களுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அது தெளிவுபடுத்துகிறது. வெளிநாட்டவர் அத்தகைய தொழில் வல்லுநர்களும் அத்தகைய விளம்பரத்தில் ஒப்புதல் அளிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரம் இருந்தால், நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 21 இன் பிரிவு 2(2019) இன் படி, CCPA ஆனது உற்பத்தியாளர் அல்லது ஒப்புதல் அளிப்பவருக்கு ரூ. மீண்டும் மீண்டும் மீறினால் ரூ.10 லட்சம் அல்லது ரூ.50 லட்சம். 

*** 

விளம்பரம்

மறுபடியும் விடு

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுக!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்

பாதுகாப்பிற்காக, கூகிளின் reCAPTCHA சேவையைப் பயன்படுத்துவது Google க்கு உட்பட்டது தனியுரிமை கொள்கை மற்றும் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை.

இந்த விதிமுறைகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.