பஞ்சாப்: ஆனந்த்பூர் கல்சா ஃபௌஜ் (AKF) உறுப்பினர்களுக்கு AKF 3, AKF 56 போன்ற பெல்ட் எண்கள் ஒதுக்கப்பட்டன.

கன்னாவில் நேற்று கைது செய்யப்பட்ட தேஜிந்தர் கில் (கூர்கா பாபா) நெருங்கிய கூட்டாளி. அம்ரித்பால் சிங் (குருக்ஷேத்திரத்தில் கடைசியாக காணப்பட்ட தப்பியோடிய "வாரிஸ் பஞ்சாப் டி" தலைவர்). அவர் ஆனந்த்பூர் கல்சா ஃபௌஜ் (AKF) உறுப்பினர் ஆவார்.  

AKF இன் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் AKF 3, AKF 56 போன்ற பெல்ட் எண்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், துப்பாக்கிச் சூடு பயிற்சி உட்பட தற்காப்பு மற்றும் ஆயுதப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதாகவும் தேஜிந்தர் கில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.  

விளம்பரம்

மறுபடியும் விடு

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுக!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்