ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் சபையானது, இந்தியாவின் இணை அனுசரணையுடன் ஒருமித்த கருத்துடன் 'ஜனநாயகத்திற்கான கல்வி' என்ற தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது.
பண்புக்கூறு: பேட்ரிக் க்ரூபன், பைன் மூலம் செதுக்கப்பட்ட மற்றும் குறைக்கப்பட்டது, CC BY-SA 2.0 , விக்கிமீடியா காமன்ஸ் வழியாக

ஐ.நா பொதுச் சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.கல்வி ஜனநாயகத்துக்காக' ஒருமித்த கருத்துடன், இந்தியாவால் இணை அனுசரணை வழங்கப்பட்டது.

இந்தத் தீர்மானம் அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது பங்களிப்புகளின் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு.  

விளம்பரம்
விளம்பரம்

மறுபடியும் விடு

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுக!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்

பாதுகாப்பிற்காக, கூகிளின் reCAPTCHA சேவையைப் பயன்படுத்துவது Google க்கு உட்பட்டது தனியுரிமை கொள்கை மற்றும் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை.

இந்த விதிமுறைகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.