அரசு விளம்பரங்கள் அரசியல் செய்திகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறதா?

மே 13, 2015 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் – “அரசாங்க விளம்பரங்களின் உள்ளடக்கம் அரசாங்கங்களின் அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்டப்பூர்வ கடமைகள் மற்றும் குடிமக்களின் உரிமைகள் மற்றும் உரிமைகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்”.

டெல்லியின் என்சிடியின் கல்வித் துறை மற்றும் தகவல் மற்றும் விளம்பர இயக்குநரகம் சமீபத்தில் மும்பை செய்தித்தாள்களில் ஒரு பக்க விளம்பரத்தை வெளியிட்டது. மற்ற மாநிலங்களில் விளம்பரங்களை வெளியிடுவதற்கு தில்லி அரசின் அவசியம் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.

விளம்பரம்

அரசாங்கத்தில் உள்ளடக்க ஒழுங்குமுறைக் குழு விளம்பரம் (CCRGA) இன்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அரசு கடந்த 16ம் தேதி செய்தித்தாள்களில் வெளியான டெல்லி அரசின் விளம்பரத்தில் டெல்லியின் என்சிடிth ஜூலை, 2020. தில்லி அரசின் விளம்பரத்தில் சமூக ஊடகங்களில் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகளைக் குழு சுயமாக அறிந்து கொண்டது. 

என்பது குறித்து பதிலளிக்குமாறு டெல்லி அரசிடம் CCRGA கேட்டுக் கொண்டுள்ளது

  1. வெளியிடப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட விளம்பரத்தில் கருவூலச் செலவு.
  2. விளம்பரத்தின் நோக்கம் டெல்லியைத் தவிர மற்ற பதிப்புகளை வெளியிடுவது மற்றும் குறிப்பாக வெளியிடுவது.
  3. அரசியல் பிரமுகர்களை கொச்சைப்படுத்துவதைத் தவிர்க்கும் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை எப்படி இந்த விளம்பரம் மீறவில்லை.
  4. பிரசுரங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவற்றின் பதிப்புகளுடன் மேற்படி விளம்பரத்தின் ஊடகத் திட்டமும் வழங்கப்படலாம்.

அரசியல் செய்திகளுக்கு பொது நிதியுதவியுடன் கூடிய அரசாங்க விளம்பரங்களை அரசாங்கங்கள் முழுவதும் பயன்படுத்துவதாக பொதுவாக கருதப்படுகிறது. சி.சி.ஆர்.ஜி.ஏ., நீதிமன்றம் கட்டாயமாக்கியிருந்தால், எதிர்காலத்தில் இந்தப் பிரச்சனையை கையாள்வதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், பொதுமக்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

***

விளம்பரம்

மறுபடியும் விடு

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுக!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்

பாதுகாப்பிற்காக, கூகிளின் reCAPTCHA சேவையைப் பயன்படுத்துவது Google க்கு உட்பட்டது தனியுரிமை கொள்கை மற்றும் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை.

இந்த விதிமுறைகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.