சோட்டா சாஹிப்ஜாதேவின் வீரம்: டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி வீர் பால் திவாஸாக அனுசரிக்கப்படும்
புகைப்பட கடன்: PIB

21 இல்th டிசம்பர் 1704, சோட்டா சாஹிப்ஜாதே (பத்தாவது குரு கோவிந்த் சிங்கின் இளைய மகன்கள்) - பாபா ஜோராவர் சிங் மற்றும் பாபா ஃபதே சிங் ஆகியோர் 6 மற்றும் 9 வயதில் சிர்ஹிந்தில் முகலாயர்களால் சுவரில் உயிருடன் வைத்து கொடூரமான மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் வீரமரணம் அடைந்தனர். . அவர்களின் வீரத்தை நினைவுகூரும் வகையில், இந்த நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வீர் பால் திவாஸ் என அனுசரிக்கப்படும்.  

இந்தியா டிசம்பர் 26 அன்று முதல் 'வீர் பால் திவாஸ்' கொண்டாடியது. இனிமேல், இந்த நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வீர் பால் திவாஸாக அனுசரிக்கப்படும், இது அவர்களின் தியாகங்கள் மற்றும் தியாகங்களைக் குறிக்கும். சோட்டா சாஹிப்ஜாதே (அதாவது, பத்தாவது சீக்கிய குரு, ஸ்ரீ குரு கோவிந்த் சிங்கின் இளைய மகன்கள்) - பாபா ஜோராவர் சிங் மற்றும் பாபா ஃபதே சிங்.  

21 டிசம்பர் 1704 அன்று, வாதா சாஹிப்சாதே (குரு கோவிந்த் சிங்கின் மூத்த மகன்கள்) - பாபா அஜித் சிங் மற்றும் பாபா ஜுஜார் சிங் ஆகியோர் 18 மற்றும் 14 வயதில் சம்கவுர் சாஹிப்பில் நடந்த போரில் பல ஆயிரக்கணக்கான எதிரிகளுடன் போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்தனர். 

21 இல்th டிசம்பர் 29, சோட்டா சாஹிப்ஜாதே (குரு கோவிந்த் சிங்கின் இளைய மகன்கள்) - பாபா ஜோராவர் சிங் மற்றும் பாபா ஃபதே சிங் ஆகியோர் 6 மற்றும் 9 வயதில் சிர்ஹிந்தில் உள்ள முகலாயர்களால் சுவரில் உயிருடன் சுவரில் வைத்து கொடூரமான மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் தியாகி செய்யப்பட்டனர்.  

இவ்வளவு இளம் வயதில், தி சோட்டா சாஹிப்ஜாதே மரணத்திற்கு பயப்படவில்லை. குரு கோவிந்த் சிங் காட்டிய வழியைக் கைவிட மறுத்து, முகலாய வாளுக்குப் பயந்து மதம் மாறினார்கள், மாறாக, சுவரில் உயிருடன் அடைக்கப்படுவதைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். அவர்களின் வீரத்தை நினைவுகூரும் வகையில், இந்த நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வீர் பால் திவாஸ் என அனுசரிக்கப்படும்.

இந்த நாளில் வீர் பால் திவாஸ் அனுசரிக்கப்படுவது பத்து சீக்கிய குருக்களின் மகத்தான பங்களிப்பையும் தேசத்தின் கௌரவத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக சீக்கிய பாரம்பரியத்தின் தியாகத்தையும் நினைவூட்டுவதாகும். 

ஸ்ரீ குரு கோவிந்த் சிங் ஜியின் பிரகாஷ் பூராப் தினமான ஜனவரி 9, 2022 அன்று, தியாகிகளின் தியாகத்தைக் குறிக்கும் வகையில் டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி 'வீர் பால் திவாஸ்' ஆக அனுசரிக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. சோட்டா சாஹிப்ஜாதே - சாஹிப்ஜாதாஸ் பாபா ஜோராவர் சிங் ஜி மற்றும் பாபா ஃபதே சிங் ஜி. 

*** 

விளம்பரம்

மறுபடியும் விடு

உங்கள் கருத்தை உள்ளிடுக!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்

பாதுகாப்பிற்காக, கூகிளின் reCAPTCHA சேவையைப் பயன்படுத்துவது Google க்கு உட்பட்டது தனியுரிமை கொள்கை மற்றும் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை.

இந்த விதிமுறைகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.